Политика за поверителност

    Използването на уебсайта на Канатица Дизайн Студио е предмет на следните правила и условия, ако Вие продължите да разглеждате и използвате този уебсайт, Вие се съгласявате да се съобразявате, и да бъдете обвързани със следните правила и условия на използване, които заедно с нашата политика за поверителност определят отношенията ни с Вас на този уебсайт.

    Използването на този уебсайт е предмет на следните правила за ползване:

 • Съдържанието на страниците на този уебсайт е само за Ваша обща информация и използване. Съдържанието може да бъде променяно без предизвестие.

 • Използването на информация или материали от този сайт е изцяло на Ваш риск, за което ние не носим отговорност. Ваша е отговорността да се убедите, че всеки продукт, услуга или информация намиращи се на този сайт, отговарят на Вашите изисквания.

 • Този уебсайт съдържа материали, които са наша собственост. Тези материали включват, но не се ограничават само с дизайна, чертежите, изгледа и графиката.

 • Репродукцията е забранена, с изключение на случаите, които са в съгласие с нашите авторски права изложени по-долу.

 • От време на време този уебсайт може да съдържа линкове към други уебсайтове. Тези линкове са за Ваше удобство и допълнителна информация от други източници. Те не означават, че ние одобряваме въпросните страници. Ние не носим отговорност за съдържанието на свързаните уебсайтове.

 • Нямате право да създавате линкове от други уебсайтове или документи, без предварителното писмено съгласие на Канатица Дизайн  Студио.

Авторски права

Канатица Дизайн Студио държи всички авторски права върху този уебсайт и неговото съдържание.

Всяко разпространение или репродукция на съдържанието на този уебсайт е забранено. Вие нямате право, с изключение на писмено съгласие от наша страна, да разпространявате или да се рекламирате с съдържание, дизайн или снимки от нашия уебсайт.

За потребителски цели, посетителят има право на временно изтегляне на копие от съдържанието на сайта за лични цели, в процеса на разглеждане на съдържанието. Във връзка с използването на съдържанието, потребителят няма право да:

 • Да модифицира или копира материалите;

 • Да използва материалите за комерсиални и публични цели ( без разрешение);

Да премахва или преправя лога и водни знаци от материали на този сайт;

Политика за поверителност

Тази политика на поверителност определя как Канатица Дизайн Студио използва и защитава всяка информация, която Вие предоставяне при използването на този уебсайт.

Канатица Дизайн Студио се ангажира да гарантира поверителността на Вашите данни и информация. Ако Ви бъде поискана информация касаеща Вас при използването на този сайт, то тогава можете да бъдете сигурни, че тя ще бъде използвана и запазена според политиката ни за поверителност.

Канатица Дизайн Студио може да променя тази политика от време на време с обновяването на тази страница. Вие трябва да проверявате регулярно тази страница, за да сте сигурни, че сте съгласни с промените. Тази политика влиза в действие на 24.07.2023 година.

Ние може да събираме следната информация:

 • Име и професия;

 • Информация за обратна връзка включваща електронна поща;

 • Демографска информация като пощеснки код, предпочитания и интереси;

 • Друга информация свързана с анкети и оферти към нашите клиенти;

 

Как използваме информацията, която събираме:

Ние събираме тази информация, за да разберем по-добре Вашите нужди и да Ви предоставим по-добри услуги, и в частност за следните причини:

 • Вътрешна база данни;

 • Може да използваме информацията да подобрим нашите продукти и услуги;

 • Възможно е периодично да изпращаме промоционални и-мейли за нови продукти, специални оферти или друга информация, която мислим, че би била интересна за Вас;

От време на време е възможно да използваме информацията, за да се свържем с Вас с цел проучване на пазара. Възможно е да се свържем с Вас чрез електронната поща или по телефона. Може да използваме събираната информация, за да развиваме и подобряваме този уебсайт.

Линкове към други уебсайтове:

На нашия уебсайт може да се съдържат линкове към други сайтове. Въпреки това, когато използвате тези линкове и напуснете нашия уебсайт, ние нямаме контрол върху другия уебсайт. Затова ние не носим отговорност за защитата и поверителността на Вашите данни, които Вие сте предоставили при Вашата визита на тези сайтове, нашата политика за поверителност не се отнася за тези сайтове.